Znak C-11

Znak C-11

nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Znak zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak :C-11 , nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Znak C-11

Znaki nakazu
Znaki drogowe