Znak C-10

Znak C-10

nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

Znak :C-10 , nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak C-10

Znaki nakazu
Znaki drogowe