Znak D-6b

Znak D-6b

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Znak oznacza występujące obok siebie miejsca, przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak :D-6b , przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Znak D-6b

Znaki informacyjne
Znaki drogowe