Znak D-6

Znak D-6

przejście dla pieszych

Znak oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znak :D-6 , przejście dla pieszych

Znak D-6

Znaki informacyjne
Znaki drogowe