Znak D-5

Znak D-5

pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Znak oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak :D-5 , pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Znak D-5

Znaki informacyjne
Znaki drogowe