Znak D-4b

Znak D-4b

wjazd na drogę bez przejazdu

Znak oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

Znak :D-4b , wjazd na drogę bez przejazdu

Znak D-4b

Znaki informacyjne
Znaki drogowe