Znak D-49

Znak D-49

pobór opłat

Znak uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.

Znak :D-49 , pobór opłat

Znak D-49

Znaki informacyjne
Znaki drogowe