Znak D-48

Znak D-48

zmiana pierwszeństwa

Znak uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

Znak :D-48 , zmiana pierwszeństwa

Znak D-48

Znaki informacyjne
Znaki drogowe