Znak D-47

Znak D-47

koniec drogi wewnętrznej

Znak oznacza koniec ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi.

Znak :D-47 , koniec drogi wewnętrznej

Znak D-47

Znaki informacyjne
Znaki drogowe