Znak D-46

Znak D-46

droga wewnętrzna

Znak oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi.

Znak :D-46 , droga wewnętrzna

Znak D-46

Znaki informacyjne
Znaki drogowe