Znak D-45

Znak D-45

koniec strefy parkowania

Znak oznacza wyjazd ze strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata.

Znak :D-45 , koniec strefy parkowania

Znak D-45

Znaki informacyjne
Znaki drogowe