Znak D-44

Znak D-44

strefa parkowania

Znak oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata.

Znak :D-44 , strefa parkowania

Znak D-44

Znaki informacyjne
Znaki drogowe