Znak D-43

Znak D-43

koniec obszaru zabudowanego

Znak oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Znak :D-43 , koniec obszaru zabudowanego

Znak D-43

Znaki informacyjne
Znaki drogowe