Znak D-42

Znak D-42

obszar zabudowany

Znak oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Znak :D-42 , obszar zabudowany

Znak D-42

Znaki informacyjne
Znaki drogowe