Znak D-40

Znak D-40

strefa zamieszkania

Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak :D-40 , strefa zamieszkania

Znak D-40

Znaki informacyjne
Znaki drogowe