Znak D-36a

Znak D-36a

schody ruchome w górę

Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak :D-36a , schody ruchome w górę

Znak D-36a

Znaki informacyjne
Znaki drogowe