Znak D-36

Znak D-36

przejście nadziemne dla pieszych

Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak :D-36 , przejście nadziemne dla pieszych

Znak D-36

Znaki informacyjne
Znaki drogowe