Znak D-35a

Znak D-35a

schody ruchome w dół

Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak :D-35a , schody ruchome w dół

Znak D-35a

Znaki informacyjne
Znaki drogowe