Znak D-35

Znak D-35

przejście podziemne dla pieszych

Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak :D-35 , przejście podziemne dla pieszych

Znak D-35

Znaki informacyjne
Znaki drogowe