Znak D-34a

Znak D-34a

informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-34a , informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak D-34a

Znaki informacyjne
Znaki drogowe