Znak D-34

Znak D-34

punkt informacji turystycznej

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-34 , punkt informacji turystycznej

Znak D-34

Znaki informacyjne
Znaki drogowe