Znak D-32

Znak D-32

pole biwakowe

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-32 , pole biwakowe

Znak D-32

Znaki informacyjne
Znaki drogowe