Znak D-3

Znak D-3

droga jednokierunkowa

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Znak :D-3 , droga jednokierunkowa

Znak D-3

Znaki informacyjne
Znaki drogowe