Znak D-29

Znak D-29

hotel (motel)

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-29 , hotel (motel)

Znak D-29

Znaki informacyjne
Znaki drogowe