Znak D-28

Znak D-28

restauracja

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-28 , restauracja

Znak D-28

Znaki informacyjne
Znaki drogowe