Znak D-27

Znak D-27

bufet lub kawiarnia

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-27 , bufet lub kawiarnia

Znak D-27

Znaki informacyjne
Znaki drogowe