Znak D-26d

Znak D-26d

natrysk

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-26d , natrysk

Znak D-26d

Znaki informacyjne
Znaki drogowe