Znak D-24

Znak D-24

telefon

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-24 , telefon

Znak D-24

Znaki informacyjne
Znaki drogowe