Znak D-23a

Znak D-23a

stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze

Znak :D-23a , stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Znak D-23a

Znaki informacyjne
Znaki drogowe