Znak D-23

Znak D-23

stacja paliwowa

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-23 , stacja paliwowa

Znak D-23

Znaki informacyjne
Znaki drogowe