Znak D-22

Znak D-22

punkt opatrunkowy

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-22 , punkt opatrunkowy

Znak D-22

Znaki informacyjne
Znaki drogowe