Znak D-21

Znak D-21

szpital

Znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak :D-21 , szpital

Znak D-21

Znaki informacyjne
Znaki drogowe