Znak D-20

Znak D-20

koniec postoju taksówek

Znak oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.

Znak :D-20 , koniec postoju taksówek

Znak D-20

Znaki informacyjne
Znaki drogowe