Znak D-2

Znak D-2

koniec drogi z pierwszeństwem

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Znak :D-2 , koniec drogi z pierwszeństwem

Znak D-2

Znaki informacyjne
Znaki drogowe