Znak D-18b

Znak D-18b

parking zadaszony

Znak oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.

Znak :D-18b , parking zadaszony

Znak D-18b

Znaki informacyjne
Znaki drogowe