Znak D-18

Znak D-18

parking

Znak oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Znak :D-18 , parking

Znak D-18

Znaki informacyjne
Znaki drogowe