Znak D-17

Znak D-17

przystanek tramwajowy

Znak oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak :D-17 , przystanek tramwajowy

Znak D-17

Znaki informacyjne
Znaki drogowe