Znak D-16

Znak D-16

przystanek trolejbusowy

Znak oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak :D-16 , przystanek trolejbusowy

Znak D-16

Znaki informacyjne
Znaki drogowe