Znak D-15

Znak D-15

przystanek autobusowy

Znak oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak :D-15 , przystanek autobusowy

Znak D-15

Znaki informacyjne
Znaki drogowe