Znak D-14

Znak D-14

koniec pasa ruchu

Znak oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.

Znak :D-14 , koniec pasa ruchu

Znak D-14

Znaki informacyjne
Znaki drogowe