Znak D-13

Znak D-13

początek pasa ruchu powolnego

Znak oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak :D-13 , początek pasa ruchu powolnego

Znak D-13

Znaki informacyjne
Znaki drogowe