Znak D-12

Znak D-12

pas ruchu dla autobusów

Znak oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak :D-12 , pas ruchu dla autobusów

Znak D-12

Znaki informacyjne
Znaki drogowe