Znak D-11

Znak D-11

początek pasa ruchu dla autobusów

Znak oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak :D-11 , początek pasa ruchu dla autobusów

Znak D-11

Znaki informacyjne
Znaki drogowe