Znak W-7

Znak W-7

wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

Znak :W-7 , wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

Znak W-7

Znaki dodatkowe - wojskowe
Znaki drogowe