Znak BT-2

Znak BT-2

koniec ograniczenia prędkości

Znak :BT-2 , koniec ograniczenia prędkości

Znak BT-2

Znaki dodatkowe - tramwajowe
Znaki drogowe