Znak BT-1

Znak BT-1

ograniczenie prędkości

Znak :BT-1 , ograniczenie prędkości

Znak BT-1

Znaki dodatkowe - tramwajowe
Znaki drogowe