Znak G-4

Znak G-4

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Znak wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występuje odpowiednio jeden lub więcej torów.

Znak :G-4 , krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Znak G-4

Znaki dodatkowe
Znaki drogowe