Znak G-3

Znak G-3

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

Znak wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występuje odpowiednio jeden lub więcej torów.

Znak :G-3 , krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

Znak G-3

Znaki dodatkowe
Znaki drogowe