Znaki dodatkowe

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi stosuje się: G-1a/d - pod tarczą znaku ostrzegawczego G-1b/e - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu G-1c/f - na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu Wymiary znaków G-1 to: 300 x 1000 mm.

Znaki G3 i G4 należy umieszczać w miejscu w którym - w związku z ruchem pociągu - powinien być zatrzymany pojazd na drodze, a więc nie bliżej niż 5m od skrajnej szyny; przed przejściami ta odległość nie może być mniejsza niż 3m od skrajnej szyny.