Znak T-8

Znak T-8

tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

Znak :T-8 , tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Znak T-8

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe